زندگي

عمومی

4 - مرحله فالیک

مرحله فالیک رشد جنسی در اوایل سال سوم زندگی شروع شده و تا اواخر سال پنجم عمر تداوم دارد . مرحله فالیک با تمرکز ابتدایی بر علائق جنسی و تحریک و هیجان مربوط به ناحیه تناسلی مشخص میشود . آلت مردانگی در هر دو جنس مورد توجه قرار میگیرد و نبودن آن در دختر بچه ها به قرائن اختگی تعبیر میشود . مرحله فالیک با افزایش تحریک تناسلی به وسیله کودک همراه با تخیلات نا خود آگاه علاقه جنسی به والدین نا همجنس خود همراه است . 
+ نوشته شده در  جمعه بیستم خرداد ۱۳۹۰ساعت 11:15  توسط  ابوالفضل  |